Otázky a odpovede

 

Pozor na další půjčky a podezřelé věřitele

V žádném případě nepodlehněte svodům nedůvěryhodných oddlužovacích společností – ne každá to s vámi myslí dobře. Ani si na krytí nesplacených úvěrů neberte další půjčku. Obě řešení dluhovou past, do které jste spadli, jen prohloubí. V každém případě se obraťte na některou z poraden při finanční tísni, případně na jiné užitečné organizace, jež zdarma poskytují rady a pomoc. Tíživou insolventní situaci vám rozhodně nepřejeme. Přesto níže vysvětlujeme několik pojmů, na něž můžete narazit.

 

Advokát věřitele

Pokud se vám ozve, začíná jít opravdu do tuhého. Soud je na obzoru. K jistině, úrokům, sankcím přibude další položka, kterou budete muset uhradit: náklady za právní zastoupení vašeho věřitele.

 

Exekuce

Pokud se vám ozve exekutor a vyzve vás k zaplacení dluhu do určitého termínu, znamená to, že už ve váš neprospěch padlo rozhodnutí soudu, platební rozkaz či rozhodčí nález. To si ověřte, stejně jako to, zda exekutor není falešný. Jestliže je pravý a vy mu nezaplatíte, obstaví vám účty nebo se začne zmocňovat vašeho majetku a prodávat ho.

 

Inkasní společnost

Věřitel ji může pověřit, aby za něj, ale pro něj a jeho jménem, u vás pohledávky vymáhala. Stále jde o mimosoudní řešení.

 

Konkurz

Jestliže vám insolvenční soud nepovolí oddlužení kvůli opakovaným formálním chybám v žádosti, může vás poslat do konkurzu. Stejně jako když nebudete dodržovat podmínky oddlužení. Konkurz je svou povahou blízko exekuci. Rozsah vašeho majetku, jenž bude prodán v dražbě, bude větší než v případě oddlužení. Věřitelé vás budou uhánět do té doby, dokud jim vše nevrátíte.

 

Konsolidace půjček

Možnost sloučení několika různých úvěrů, půjček a dalších závazků do jediného úvěru zpravidla s delší dobou splatnosti a s nižší splátkou než byl souhrn všech předchozích splátek. Tato záchranná operace je však reálná většinou jen před tím, než začnete splácet pozdě, či dokonce přestanete platit úplně. Říká se jí také přeúvěrování.

 

Posplatnost úvěru

Dlužná pohledávka, která měla být zaplacena.

 

Prodej nedobytné pohledávky

Váš věřitel vás i vaši pohledávku odepsal, čili ji prodal jiné firmě. Ta teď od vás bude požadovat její zaplacení. Zřejmě už nebude tak vstřícná, jako byl váš původní věřitel. Zatím jde stále o mimosoudní cestu.

 

Restrukturalizace úvěru

Změna splátkového kalendáře, výše splátek a dalších parametrů, na níž se můžete dohodnout se svým věřitelem, tedy bankovní či finanční institucí.

 
Úpadek, insolvence, bankrot a oddlužení

Za jistých okolností a s ohledem na výši dluhu pro vás může být řešením vaší insolvence také to, že podáte u krajského soudu návrh na vyhlášení osobního bankrotu. Tím můžete předejít exekuci. Učinit tak můžete jen tehdy, jestliže jste minimálně dvěma věřitelům déle než 30 dnů po splatnosti nezaplatil jejich pohledávky. Pak jste v takzvaném úpadku. Pokud soud uzná, že jste poctivý dlužník a že váš plán na uhrazení závazků je reálný a že věřitelům garantujete umoření alespoň 30 % z jejich dluhu, pak povolí vyhlášení oddlužení. Věřitelé jsou ti, kdo rozhodnou o formě oddlužení: Buď bude váš majetek prodán, nebo budete pravidelně 5 let splácet a nechávat si jen životní minimum. Jestliže vše dodržíte, soud po pěti letech na vaši žádost (ne sám) rozhodne, že vám zbytek dluhů promíjí. Osobní bankrot lze nicméně vyhlásit pouze jednou za život.

 

Zesplatnění úvěru

Finanční instituci došla trpělivost s tím, že nesplácíte a nemáte snahu se domluvit na řešení. Celý váš úvěr prohlásí za splatný. To znamená, že vás vyzve k úhradě celé zbývající částky úvěru včetně úroků a poplatků. Většinou i v tomto stádiu máte ještě šanci dohodnout se na splátkovém kalendáři. Spíše ovšem věřitel sáhne k tvrdším metodám vymáhání své pohledávky.

Mohlo by vás zaujímať

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI