Ako sa zaregistrovať?

Každý záujemca sa môže pohodlne dostať k svojmu výpisu z registrov prostredníctvom portálu moje-financie.sk ako jeho registrovaný používateľ. Podmienka registrácie je nevyhnutná, vzhľadom na to, že výpisy obsahujú citlivé osobné údaje a je nutné overenie totožnosti žiadateľa. Do portálu moje-financie.sk sa môžete registrovať nasledujúcimi spôsobmi.

1. VYPLNÍTE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Najjednoduchší spôsob registrácie je priamo pri procese žiadosti o výpis, kde vyplníte registračný formulár. K dispozícií je tiež PDF registračný formulár, ktorý môžete vyplniť priamo vo vašom zariadení alebo ručne po vytlačení a zaslať poštou alebo emailom. Ak ste cudzí štátny príslušník a nemáte povolenie na pobyt, musíte navštíviť klientske centrum.

  • registračné formuláre v PDF verzii nájdete TU. Môžete ich zaslať emailom alebo poštou. 
  • registračný formulár môžete vyplniť aj osobne v Klientskom centre. Registráciu u nás vybavíte na počkanie.

 

2. ZAŠLEME VÁM ZMLUVY NA PODPIS

Vzhľadom k tomu, že ide o citlivé osobné údaje, musíme overiť vašu totožnosť. Na základe vyplneného formulára pri žiadosti o výpis alebo samotného PDF dokumentu vám zašleme zmluvy. 

  • POŠTOU – odošleme zásielku doporučene do vlastných rúk, ktorú obdržíte do 72 hodín. Vašu totožnosť overia pracovníci Slovenskej pošty. Jedno paré zmluvy nám zašlete späť v priloženej obálke s adresou, ktorá je súčasťou poštovej zásielky obsahujúcej zmluvy.

 

3. VRÁTENIE PODPÍSANEJ ZMLUVY A AKTIVÁCIA ÚČTU

Akonáhle dostaneme vami podpísané paré zmluvy, priamo vo vašom užívateľskom profile nájdete výpis z úverového registra, o ktorý ste požiadali. Proces registrácie sa vám môže zdať komplikovaný, ale majte na pamäti, že tým chránime predovšetkým vaše osobné údaje.