Zápis v úverovom registri nie je negatívny jav

Jedno slovo, dva rozdielne významy. Nezamieňajme ich. Niekedy informácie o záznamoch v úverových registroch vnímame v takých negatívnych asociáciách, ako keby sme hovorili o záznamoch v registri trestov. Ako keby sme tým tvrdili, že človek, ktorý má záznam v úverovom registri, je človekom, ktorý porušuje zákon. Takéto vnímanie je však veľmi nepresné, až zavádzajúce.

Skutočnosťou je, že do úverových registrov sa zapisujú všetci ľudia, ktorí si požičajú peniaze od banky alebo inej finančnej spoločnosti – či už prostredníctvom spotrebiteľského úveru, hypotéky alebo lízingu. Napríklad Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI) ponúka prehľad všetkých pôžičiek a záväzkov, ktoré svojim klientom poskytli banky a finančné inštitúcie, pôsobiace na Slovensku a sú združené v SRBI a NRKI. Takýchto spoločností je vyše štyridsať.

V súvislosti s úverovými registrami má aj slovo „dlžník“ iný význam, ako rovnaké slovo spájané napríklad s platením odvodov do Sociálnej poisťovne alebo príspevkov zdravotného poistenia. Slovo „dlžník“ v súvislosti s úverovým registrom je obyčajným pomenovaním jednej zo zmluvných strán; všeobecným pomenovaním človeka, ktorý si peniaze od finančnej inštitúcie požičal. Takže ak som si zobral hypotekárny úver z najväčšej slovenskej banky, som jej dlžníkom. Je to konštatovanie strohého faktu. Bodka. Byť dlžníkom voči finančnej inštitúcii nie je nezákonný jav. Byť zapísaný v Spoločnom registri bankových informácií v súvislosti s mojou pôžičkou rovnako nie je negatívny jav.

Ak hovoríme o dlžníkoch v súvislosti s platením odvodov do Sociálnej poisťovne alebo príspevkov do zdravotného poistenia, to je už iná šálka kávy. Byť takýmto dlžníkom znamená, že som niektoré odvody neodviedol vôbec, alebo som ich zaplatil v nižšej výške. Byť takýmto dlžníkom môže mať za následok aj vznik trestnoprávnej zodpovednosti, dokonca s možnosťou udelenia trestu odňatia slobody. Ak teda budeme najbližšie napríklad v televíznom spravodajstve počúvať o dlžníkoch, musíme rozlišovať súvislosti, v akých sa toto slovo uvádza. Pretože nie je dlžník ako dlžník.

Vyskúšajte naše služby

Na portáli moje-financie.sk sú dostupné informácie o fyzických a právnických osobách.Registrovaní užívatelia tu získajú prístup k výpisom z registrom a ďalším ponúkaným službám.

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI

Exekúcie

2 EUR / dopyt
  • exekúcia fyzických i právnických osôb
  • dopytom sa overí, či je hľadaná osoba v databáze
  • následne zistíte detail prípadnej exekúcie

NetAgent

15 EUR / rok
  • služba chrániaca osobné dáta na internete
  • monitoruje webové stránky a diskusné fóra
  • znižuje riziko krádeže identity v prostredí internetu

Sledujte nás

×

Odberom noviniek súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.