Otázky a odpovede

 

Vymazanie údajov z Centrálneho registra exekúcií

Exekútor vykonáva do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia do registra exekúcií zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii je povinný z registra vymazať do 14 dní. V určitých prípadoch, pokiaľ si exekútor nesplní svoju povinnosť, vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov z CRE Slovenská komora exekútorov, pokiaľ disponuje potrebnými informáciami.

Mohlo by vás zaujímať

Exekúcie

2 EUR/dopyt

Preverte exekúcie u osôb a podnikateľov v oficiálnej databáze. Vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam.