Otázky a odpovede

 

Pozor na ďalšie pôžičky a podozrivých veriteľov

V žiadnom prípade nepodľahnite zvodom nedôveryhodných oddlžovacích spoločností a taktiež si neberte na krytie nesplatených úverov ďalšiu pôžičku. Obe riešenia dlhovú pascu len prehĺbia. V každom prípade sa obráťte na niektorú z poradní, prípadne na iné užitočné organizácie, ktoré zadarmo poskytujú rady a pomoc. Ak sa dostanete do insolventnej situácie, toto je niekoľko pojmov, na ktoré môžete naraziť.

Advokát veriteľa

Pokiaľ sa vám ozve, znamená to, že sa blíži súdne konanie. K istine, úrokom, sankciám pribudne ďalšia položka, ktorú budete musieť uhradiť: náklady za právne zastúpenie vášho veriteľa.

Exekúcia

Ak sa vám ozve exekútor a vyzve vás na zaplatenie dlhu do určitého termínu, znamená to, že už vo váš neprospech padlo rozhodnutie súdu, platobný rozkaz či rozhodcovský nález. To si overte, rovnako ako to, či exekútor nie je falošný. Ak je pravý a vy mu nezaplatíte, zastaví vám účty alebo sa začne zmocňovať vášho majetku a predávať ho.

Inkasná spoločnosť

Veriteľ ju môže poveriť, aby za neho, ale pre neho a v jeho mene, u vás pohľadávky vymáhala. Stále ide o mimosúdne riešenie.

Konkurz

Ak vám konkurzný súd nepovolí oddlženie kvôli opakovaným formálnym chybám v žiadosti, môže vás poslať do konkurzu. To isté platí, ak nebudete dodržiavať podmienky oddlženia. Konkurz je svojou povahou blízko exekúcii. Rozsah vášho majetku, ktorý bude predaný v dražbe, bude väčší ako v prípade oddlženia. Veritelia vás budú uháňať dovtedy, kým im všetko nevrátite.

Konsolidácia pôžičiek

Možnosť zlúčenia niekoľkých rôznych úverov, pôžičiek a ďalších záväzkov do jediného úveru spravidla s dlhšou dobou splatnosti as nižšou splátkou ako bol súhrn všetkých predchádzajúcich splátok. Táto záchranná operácia je však reálna väčšinou len pred tým, ako začnete splácať neskoro alebo dokonca prestanete platiť úplne. Hovorí sa jej aj preúverovanie.

Mimoriadna Splatnosť úveru

Finančnej inštitúcii došla trpezlivosť s tým, že nesplácate a nemáte snahu sa dohodnúť na riešení. Celý váš úver vyhlási za splatný. To znamená, že vás vyzve na úhradu celej zostávajúcej čiastky úveru vrátane úrokov a poplatkov. Väčšinou aj v tomto štádiu máte ešte šancu dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Skôr však veriteľ siahne k tvrdším metódam vymáhania svojej pohľadávky.

Posplatnosť úveru

Dlžná pohľadávka, ktorá mala byť zaplatená.

Predaj odpísanej pohľadávky

Váš veriteľ vás aj vašu pohľadávku odpísal, čiže ju predal inej firme. Tá teraz od vás bude požadovať jej zaplatenie. Zrejme už nebude taká ústretová, ako bol váš pôvodný veriteľ. Zatiaľ ide stále o mimosúdnu cestu.

Reštrukturalizácia úveru

Zmena splátkového kalendára, výška splátok a ďalších parametrov, na ktorej sa môžete dohodnúť so svojim veriteľom, teda bankovou či finančnou inštitúciou.

Úpadok, insolvencia, bankrot a oddĺženie

Za istých okolností a s ohľadom na výšku dlhu môže byť riešením vašej insolvencie aj to, že podáte na krajskom súde návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Tým môžete predísť exekúcii. Urobiť tak môžete len vtedy, ak ste minimálne dvom veriteľom dlhšie ako 30 dní po splatnosti nezaplatili ich pohľadávky. Potom ste v takzvanom úpadku. Pokiaľ súd uzná, že ste poctivý dlžník a že váš plán na uhradenie záväzkov je reálny a že veriteľom garantujete umorenie aspoň 30 % z ich dlhu, potom povolí vyhlásenie oddlženia. Veritelia sú tí, ktorí rozhodnú o forme oddlženia. Buď bude váš majetok predaný, alebo budete pravidelne 5 rokov splácať a nechávať si len životné minimum. Ak všetko dodržíte, súd po piatich rokoch na vašu žiadosť (nie sám) rozhodne, že vám zvyšok dlhov premieňa. Osobný bankrot je však možné vyhlásiť iba raz za život.

Mohlo by vás zaujímať

Spoločný výpis SRBI+NRKI

12 EUR/výpis

Zvýšte vašu šancu na získanie hypotéky alebo pôžičky tým, že si naraz overíte údaje v Bankovom a Nebankovom registri a zistíte vaše hodnotenie.

Výpis zo SRBI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje týkajúce sa úverových produktov a priebehu ich splácania v bankových inštitúciách z Bankového registra.

Výpis z NRKI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje o finančných záväzkoch a priebehu ich splácania v spoločnostiach z Nebankového registra.