Otázky a odpovede

 

Kto je v registroch?

V SRBI/NRKI sú vedené fyzické osoby (občania i fyzické osoby – podnikatelia), ktoré u niektorej finančnej inštitúcie, účastníka registrov SRBI/NRKI, čerpajú alebo čerpali akýkoľvek úverový produkt. V SRBI/NRKI sú tiež vedené osoby, ktoré o úverový produkt ešte len žiadajú a úverová zmluva zatiaľ nebola uzavretá. 

Spoločný register bankových informácií (SRBI)
Spoločný register bankových informácií (SRBI) vedie databázu údajov o zmluvných (úverových) vzťahoch medzi bankami a ich klientmi. V SRBI sú zobrazené údaje klientov, ktoré vypovedajú o ich bonite a dôveryhodnosti, tzn. informácie o celkovej úverovej angažovanosti klienta, o čerpaní jednotlivých úverových produktov a o platobnej morálke klienta. SRBI obsahuje pozitívne aj negatívne informácie, čím bankám poskytuje informácie o kompletnej úverovej histórii ich klientov a klientom naopak umožňuje budovať si svoju úverovú históriu. Vďaka pozitívnym informáciám v registri môžu banky oveľa lepšie vyhodnotiť prípadnú hrozbu nadmerného zadlženia klienta, ktorý žiada o nový úver. Register začal svoju činnosť v roku 2003. Bankový register klientskych informácií je prevádzkovaný spoločnosťou SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. Viac informácií nájdete na http://www.sbcb.sk.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý je prevádzkovaný združením NBCB – Non Banking Credit Bureau, spravuje databázu údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a ďalšie úvery a faktoringových spoločností. Používatelia Nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient svoje záväzky včas a riadne spláca. NRKI obsahuje údaje o zmluvných vzťahoch medzi veriteľskými subjektmi a ich klientmi, ktoré určujú bonitu, dôveryhodnosť a ich platobnú morálku, tzn. údaje o úverových produktoch (prijatých aj odmietnutých), o výške úveru a splátok alebo o tom, či sú záväzky klienta riadne a včas plnené. Viac informácií nájdete na www.nbcb.sk.

Mohlo by vás zaujímať

Exekúcie

2 EUR / dopyt
  • exekúcia fyzických i právnických osôb
  • dopytom sa overí, či je hľadaná osoba v databáze
  • následne zistíte detail prípadnej exekúcie

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI