Otázky a odpovede

 

Ako dlho sa informácie v úverových registroch uchovávajú?

Informácie obsiahnuté v registroch sú pravidelne mesačne aktualizované a uchovávané po dobu zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou a po dobu ďalších 4 rokov po jeho ukončení. Pokiaľ zmluva s klientom nebola uzavretá, sú informácie v podobe žiadosti o úver uchovávané v Nebankovom registri po dobu šiestich mesiacov, v Bankovom registri po dobu jedného roka.

Mohlo by vás zaujímať

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • Kompletná úverová správa