Otázky a odpovede

 

Čo je výpis exekúcií?

Výpis exekúcií získate na portáli moje-financie.sk on-line po registrácii alebo osobne v Klientskom centre na počkanie. Do Centrálneho registra exekúcií (CRE) SR môžete podať dopyt na fyzickú osobu (FO), fyzickú osobu – podnikateľa (FOP) alebo na právnickú osobu (PO). CRE je verejný zoznam, ktorý vedie, prevádzkuje a spravuje Slovenská komora exekútorov podľa zákonného poverenia.

CRE umožňuje zisťovať indikatívne informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zisťovať, či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia podľa exekučného poriadku, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie, o akú vymáhanú povinnosť ide, kedy bola exekúcia nariadená, či bola právoplatne odložená alebo zastavená.

Mohlo by vás zaujímať

Exekúcie

2 EUR/dopyt

Preverte exekúcie u osôb a podnikateľov v oficiálnej databáze. Vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam.