Otázky a odpovede

 

Čo je služba NetAgent?

NetAgent je služba zameraná na nájdenie odcudzených alebo narušených dôverných dát na internete. NetAgent je určený na proaktívnu kybernetickú detekciu na medzinárodnej úrovni. Nepretržite monitoruje tisíce webových stránok a milióny dátových bodov a upozorní užívateľov, pokiaľ dochádza k ohrozeniu ich osobných alebo finančných údajov v prostredí internetu, ale aj v internetovom podsvetí – na dark weboch, deep weboch a IRC kanáloch.

Ide o jediné monitorovacie riešenie medzinárodnej úrovne určené na proaktívnu kybernetickú detekciu bez jazykových bariér a odhaľovanie krádeží identity po celom svete. Ponúka možnosť neustáleho sledovania pohybu osobných a finančných údajov na internete, aby sa zabránilo ich použitiu na nezákonné účely a umožnilo užívateľovi rýchlo reagovať a prijať nevyhnutné ochranné opatrenia.

Pokiaľ si aktivujete službu NetAgent v portáli moje-financie.sk, spúšťa sa monitoring nad stráženými dátami. Akonáhle je zaznamenané zvýšené riziko, upozorníme vás prostredníctvom SMS alebo emailom podľa vášho výberu.

Mohlo by vás zaujímať

NetAgent

15 EUR/rok

Monitorujte vaše osobné a finančné dáta na internete. Predídete tým zneužívaniu vašich dát a krádežiam identity.