Otázky a odpovede

 

Ako požiadať o opravu nepresných či nepravdivých údajov v úverových registroch?

Zistili ste, že informácie vedené o vás v registroch SRBI a NRKI sú chybné, nepresné či neúplné? Obráťte sa na nás s vyplnenou žiadosťou o opravu takýchto údajov. Akým spôsobom žiadosť doručiť?

  1. on-line prostredníctvom klientskej zóny portálu moje-financie.sk
  2. osobne v Klientskom centre CRIF (nezabudnite si preukaz totožnosti, bez neho nemôžeme vašu žiadosť vybaviť)
  3. poštou (pokiaľ máte cudziu štátnu príslušnosť, musí byť podpis na tejto žiadosti úradne overený)

Po prijatí vášho oznámenia o spracúvaní nepravdivých či nepresných informácií v registroch sa pokúsime čo najskôr v spolupráci s danou finančnou inštitúciou vykonať nápravu. Ak nebude možné vykonať nápravu, nepravdivé či nepresné informácie bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Mohlo by vás zaujímať

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI