Otázky a odpovede

 

Ako požiadať o opravu nepresných či nepravdivých údajov v úverových registroch?

Zistili ste, že informácie vedené o vás v registroch SRBI a NRKI sú chybné, nepresné či neúplné? Obráťte sa na nás s vyplnenou žiadosťou o opravu takýchto údajov. Akým spôsobom žiadosť doručiť?

  1. on-line prostredníctvom klientskej zóny portálu moje-financie.sk
  2. osobne v Klientskom centre CRIF (nezabudnite si preukaz totožnosti, bez neho nemôžeme vašu žiadosť vybaviť)
  3. poštou

Po prijatí vášho oznámenia o spracúvaní nepravdivých či nepresných informácií v registroch sa pokúsime čo najskôr v spolupráci s danou finančnou inštitúciou vykonať nápravu. Ak nebude možné vykonať nápravu, nepravdivé či nepresné informácie bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Mohlo by vás zaujímať

Spoločný výpis SRBI+NRKI

12 EUR/výpis

Zvýšte vašu šancu na získanie hypotéky alebo pôžičky tým, že si naraz overíte údaje v Bankovom a Nebankovom registri a zistíte vaše hodnotenie.

Výpis zo SRBI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje týkajúce sa úverových produktov a priebehu ich splácania v bankových inštitúciách z Bankového registra.

Výpis z NRKI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje o finančných záväzkoch a priebehu ich splácania v spoločnostiach z Nebankového registra.