Majte prehľad o svojich finančných záväzkoch

Získajte úverovú správu.

Registrácia

Úverová správa

Úverová správa je komplexnou informáciou o vašich záväzkoch

Úverová správa (pozri vzor SBCB a vzor NBCB) vás informuje o všetkých vašich pôžičkách a záväzkoch, ktoré vám poskytli banky, stavebné sporiteľne, splátkové, úverové, lízingové a ďalšie finančné inštitúcie. Väčšina renomovaných poskytovateľov úverov už je účastníkom alebo používateľom Spoločného registra bankových informácií alebo Nebankového registra klientskych informácií.

Tieto registre sú zdrojom údajov pre úverové správy, každý register však poskytuje vlastnú úverovú správu osobitne a údaje z oboch registrov zo zákona nemožno spojiť do jedného dokumentu. Oba registre združujú dokopy viac než päťdesiat finančných inštitúcií pôsobiacich na slovenskom trhu.

O úverovú správu môžete po registrácii požiadať online prostredníctvom tohto portálu moje-financie.sk: dostanete ju elektronicky, alebo vám ju doručíme poštou v listinnej podobe. Žiadosť o úverovú správu a registráciu na portáli moje-financie.sk môžete vybaviť aj osobne v klientskych centrách oboch registrov.

Prečo vydávajú oba registre vlastnú úverovú správu?

Každý z registrov vám môže vydať len vlastnú úverovú správu. Ak teda chcete mať komplexný prehľad o svojich záväzkoch, mali by ste požiadať o dve úverové správy.

Platná legislatíva ich zlúčenie neumožňuje. Banky sa totiž pri práci s osobnými údajmi riadia bankovým zákonom a rešpektujú tak bankové tajomstvo. Ak ste v bankovom registri, potom vás konkrétna banka nemusí žiadať o súhlas so spracovaním vašich údajov — ale musíte ju o úver žiadať, alebo ho v nej mať. V opačnom prípade nesmie ani ona informácie o vás v registri požadovať. Nebankové úverové inštitúcie zas narábajú s vašimi údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Váš súhlas potrebujú vždy, a to sa týka aj akejkoľvek výmeny vašich údajov medzi členmi nebankového registra alebo medzi oboma registrami.

Užitočné údaje pre inštitúcie a klientov

Úverová správa je užitočným dokumentom pre klienta aj finančnú inštitúciu. Ak totiž žiadate o úver, finančné spoločnosti si najskôr overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky požadované informácie pravdivo a či ste priznali všetky záväzky, úvery a kreditné karty, ktoré máte. A majú pritom k dispozícii vašu úverovú správu, ktorá tieto informácie obsahuje. Bola by škoda, keby ste rovnaké pomôcky nevyužili aj vy a zabudli by ste nejakú kolónku v žiadosti správne vyplniť. Vyzerali by ste nedôveryhodne.

Úverová správa ako vaša pamäť

Využívame čoraz viac finančných produktov. Od rôznych kreditných kariet cez lízingové a spotrebiteľské úvery určené na nákup tovaru až po úvery zo stavebného sporenia alebo hypotéky. Často je toho toľko, že už nie sme schopní všetky tie úvery, záväzky, poplatky a mesačné splátky evidovať. Ešte ťažšie býva zapamätať si, kedy pôžičky splatíme. Úverové správy to vedia za nás.

Môže sa stať aj to, že nedostanete pôžičku a finančná inštitúcia to zdôvodní tým, že máte nevyhovujúci záznam v jednom z registrov. Aj v tomto prípade je užitočné požiadať o úverovú správu.

Potvrdenie minulej, súčasnej a budúcej finančnej kondície

Úverová správa je zároveň sondou do vašej úverovej histórie. Pokiaľ dokazuje, že splácate riadne a včas, máte väčšiu šancu dostať úver než ten, kto splácal svoje záväzky neskoro, alebo ich nesplácal vôbec. Úverová správa je teda dokladom vašej platobnej solídnosti a podkladom pre úspešné budovanie vašej finančnej budúcnosti.

Ak zadlžovanie, tak len zodpovedné. Preto pozor na finančné inštitúcie, ktoré s úverovou správou nepracujú, nie sú teda účastníkom jedného z uvedených registrov a úverovú správu od vás ani nežiadajú. Ťažko môžu mať seriózny záujem o to, aby ich potenciálny klient bol schopný splácať poskytnutý úver.

Ako a za koľko získam úverovú správu?

Úverovú správu môžete získať niekoľkými spôsobmi:

  • Osobne: v klientskych centrách Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií. Úverovú správu získate na počkanie a jej cena je 14 EUR.
  • Poštou: na základe žiadosti vám úverovú správu pošleme poštou na adresu trvalého bydliska. Úverovú správu vám pošleme do 30 dní od podania žiadosti. Cena za správu z jedného registra sú 4 EUR bez poštovného.
  • Online: prostredníctvom portálu moje-financie.sk. Najskôr sa treba do portálu zaregistrovať. Výpisy z registrov podliehajú prísnym pravidlám nakladania s osobnými údajmi, a preto sa treba správať obozretne. Cena za úverovú správu online z jedného registra je 8 EUR bez poštovného.

Ako vyzerá úverová správa?

Tu nájdete vzor úverovej správy z bankového a nebankového registra.