Majte prehľad o svojich finančných záväzkoch

Získajte úverovú správu.

Registrácia

Čo je to cookie?

Cookie je textový reťazec informácií odosielaný webovým serverom (napríklad internetovou stránkou) do internetového prehliadača užívateľa, kde sa cookie automaticky uloží do užívateľovho počítača a automaticky sa bude odosielať späť na server pri každom zobrazení danej stránky. Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje, ako je napríklad názov servera, odkiaľ pochádza, číselný identifikátor a pod. Súbory cookie môžu zostať v systéme po dobu trvania relácie (čiže. až kým prehliadač používaný na navigáciu na webe nebude zatvorený) alebo aj dlhšie a môžu obsahovať unikátny identifikačný kód. V predvolenom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak, aby súbory cookie automaticky prijímali. Každý internetový prehliadač však umožňuje obmedzenia a vymazanie týchto súborov (viac informácií viď časť tohto informačného oznámenia nazvaná “Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie”). Majte však na pamäti, že zakázanie alebo zmazanie súborov cookie môže brániť optimálnemu užívanie niektorých častí stránok alebo znemožniť užívanie služieb vyžadujúcich overenie identity.

Typ súborov cookie používaných spoločnosťou CRIF

Táto internetová stránka používa tieto kategórie súborov cookie:

    • Technické súbory cookie: technické súbory cookie sú súbory, ktoré sa používajú výhradne pre účely zasielania oznámení v elektronickej komunikačnej sieti alebo v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby mohol poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti poskytnúť službu, ktorú si výslovne vyžiadal odberateľ alebo užívateľ. Tieto súbory je možné rozdeliť na: súbory cookie pre navigáciu a relácie, ktoré zaisťujú bežnú navigáciu a používanie internetovej stránky, analytické súbory cookie, ktoré používa priamo správcu internetovej stránky za účelom získania súhrnných informácií o počte používateľov a spôsobu, akým stránku navštevujú, a funkčné súbory cookie, ktoré užívateľovi umožňujú navigovať na základe mnohých vybraných kritérií s cieľom vylepšiť poskytované služby.
    • Profilové súbory cookie: slúžia na sledovanie navigácie používateľa v sieti a na vytváranie profilov záujmov, zvykov a volieb užívateľov. Na základe týchto súborov cookie možno do užívateľovho počítača zasielať reklamné oznámenie podľa jeho preukázaných preferencií.

Ako povoliť, zakázať alebo zmazať súbory cookie

V predvolenom nastavení sú takmer všetky internetové prehliadače nastavené tak, aby súbory cookie automaticky prijímali. Tieto súbory je možné obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach prehliadača. Ak chcete, aby internetové stránky do vášho počítača určité súbory cookie neukladali, nastavte prehliadač tak, aby ste pred uložením každého súboru cookie dostali upozornenie. Prípadne môžete prehliadač nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo iba súbory cookie tretích strán. Môžete tiež zmazať všetky súbory cookie, ktoré už v systéme sú. Zdôrazňujeme, že je potrebné nastavenie zmeniť pre každý prehliadač a počítač zvlášť. Ak ukladanie súborov cookie zablokujete, nemôžeme zaručiť správne fungovanie internetovej stránky. Niektoré funkcie môžu byť nedostupné a prezeranie určitých stránok už nemusí byť možné. Zablokovanie súborov cookie okrem toho neblokuje reklamu. Reklama už teda nebude prispôsobená vašim záujmom a reklamné oznámenie budete dostávať častejšie. Nastavenia sa v každom prehliadači mení inak. Ak je to nutné, použite funkciu pomocníka prehliadača na zistenie správneho nastavenia.