Otázky a odpovede

 

Čo obsahuje výpis z registrov?

Výpis z registra je komplexný informačný zdroj, ktorý obsahuje negatívne, ale aj pozitívne údaje o celkovej platobnej morálke a úverovej histórii konkrétneho človeka/žiadateľa o úver.

Identifikačné údaje
Výpis z registra sa začína identifikačnými údajmi – v prípade nepodnikajúcej fyzickej osoby teda OSOBNÝMI DÁTAMI: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia. Medzi identifikátormi je aj kód, ktorý je subjektu v registri pridelený. Ak je subjekt podnikateľom, sú identifikačné údaje doplnené o IČO a DIČ.

Rozpis všetkých úverových kontraktov
Výpis z registra ďalej pokračuje výpočtom všetkých úverových kontraktov podľa typu operácie a ich fázy: od žiadosti, cez odmietnutie, odvolanie, existenciu až po ukončenie.

Pod SPLÁTKOVÉ OPERÁCIE spadajú osobné a spotrebiteľské úvery, kúpa na splátky, hypotekárne úvery, lízingy, apod.

Do operácií typu KREDITNÉ KARTY patrí okrem kariet aj úver zo stavebného sporenia alebo revolvingový (automaticky sa opakujúci) úver.

Bankový register eviduje navyše ešte NESPLÁTKOVÉ OPERÁCIE, ako sú kontokorentný úver a povolený debet. Tieto produkty vám dovoľujú čerpať v rámci dohodnutého limitu a úroku finančnú hotovosť z bežného účtu, aj keď na ňom prechodne nemáte potrebnú čiastku peňazí.

Súhrn a detaily záväzkov podľa typu kontraktu 
V ďalšej časti je uvedená mesačná splátková SUMA za všetky splátkové kontrakty. Tie sú potom jednotlivo podrobne popísané vrátane 24-mesačnej histórie splácania. Podobne sú potom charakterizované aj ďalšie typy úverových kontraktov vrátane sumarizácie.

Medzi podrobnými informáciami o každom jednotlivom kontrakte môžete nájsť, napríklad, dátum poslednej aktualizácie, celkovú čiastku úveru, počet a periodicitu splátok, výšku mesačnej splátky, maximálnu dlžnú čiastku, ručenie, predmet úveru alebo najhorší negatívny status na kontrakte.

Resumé všetkých žiadostí 
V poslednej časti je umiestnený prehľad všetkých ŽIADOSTÍ daného klienta a jeho roly, teda či sám žiadal o úver alebo v žiadosti mal napríklad rolu ručiteľa či spolu žiadateľa.

Mohlo by vás zaujímať

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • kompletná úverová správa