Majte prehľad o svojich finančných záväzkoch

Získajte úverovú správu.

Registrácia

Registrácia

Ako sa môžem zaregistrovať?

Každý záujemca sa môže pohodlne dostať k svojej úverovej správe priamo online prostredníctvom tohto portálu. Najskôr sa však musí stať jeho zaregistrovaným používateľom. Registráciu môžete realizovať hneď niekoľkými  spôsobmi:

1. On-line vyplnením registračného formuláru 

 1. Na základe vyplneného formuláru vám do 72 hodín odošleme doporučene do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty pripravené zmluvy a prístupové údaje (Pre zvýšenie bezpečnosti pri doručovaní bude na obálke uvedený rok narodenia klienta, aby sa pri zhode mien predchádzalo k chybnému predaniu zásielky — napríklad otcovi namiesto synovi
 2. Vy nám vrátite podpísané zmluvy priloženou obálkou
 3. My vám aktivujeme vaše prístupové údaje, dostanete od nás potvrdzujúci e-mail s kontrolným kódom, ktorý je požadovaný pri prvom prihlásení spoločne s jednorazovým heslom, ktoré ste dostali v uvítacom liste a ktoré musíte pre väčšiu bezpečnosť zmeniť hneď pri prvom prihlásení.

2. Osobne pri návšteve Klientskeho centra SRBI a NRKI, na adrese: Mlynské nivy 14 v Bratislave
Vyplníte osobne registračný formulár v klientskom centre

 1. My vám na počkanie predložíme zmluvy k podpisu
 2. Po podpise zmlúv vám dáme prihlasovacie údaje, ktoré ihneď aktivujeme
 3. A následne e-mailom dostanete kontrolný kód, ktorý je požadovaný pri prvom prihlásení v kombinácii s jednorazovým heslom, ktoré je nutné pre väčšiu bezpečnosť zmeniť hneď pri prvom prihlásení.

3. Poštou

 1. Zašlete nám poštou vyplnený registračný formulár
 2. My vám obratom zašleme doporučene do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty pripravené zmluvy a prístupové údaje (Pre zvýšenie bezpečnosti pri doručovaní bude na obálke uvedený rok narodenia klienta, aby sa pri zhode mien predchádzalo chybnému predaniu zásielky — napríklad otcovi namiesto synovi.)
 3. Vy nám vrátite podpísané zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa poštových služieb
 4. My vám aktivujeme vaše prístupové údaje, dostanete od nás potvrdzujúci e-mail s kontrolným kódom, ktorý je požadovaný pri prvom prihlásení spoločne s jednorazovým heslom, ktoré ste dostali v uvítacom liste a ktoré je nutné pre väčšiu bezpečnosť zmeniť hneď pri prvom prihlásení.

 

Čo tým získam?

Získate pravidelnú informáciu o stave vašich úverových záväzkov evidovaných v registroch SRBI a NRKI. Odporúčame vám zakúpiť si úverovú správu minimálne jedenkrát  ročne a mať tak svoje záväzky pod kontrolou. Registrácia na portáli moje-financie.sk je bezplatná a po prihlásení si môžete úverovú správu zakúpiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

 1. Komplexný prehľad o finančných záväzkoch z oboch registrov na jednom mieste, na moje-financie.sk si môžete skontrolovať výpisy zo spoločného bankového registra (SRBI) aj z nebankového registra (NRKI).
 2. Najrýchlejšia možnosť, ako sa dostať k úverovej správe – prístup vám bude umožnený okamžite po pripísaní platby využitím niektorej platobnej metódy z našej ponuky.
 3. Jednoduchý prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek – o správu môžete požiadať z pohodlia domova alebo kancelárie, 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 4. Možnosť priebežného sledovania záväzkov a aktuálneho stavu ich splácania – ideálne je kontrolovať aktuálny stav raz ročne.

Benefity

Čo môžem získať?

Cena

Koľko to stojí?

Cena

Na výber máte hneď niekoľko spôsobov, ako získať úverovú správu.

 • On-line po registrácii na portáli www.moje-financie.sk. Po úspešne dokončenej aktivácii užívateľského účtu na portáli www.moje-financie.sk získate možnosť  zakúpiť si úverovú správu zo Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií kedykoľvek v budúcnosti podľa vlastnej potreby. Online vyhotovenie v pdf dokument je spoplatnené sumou 8 € s DPH z jedného (Bankového alebo Nebankového) registra. Tento typ úverovej správy bude vždy k dispozícii iba online s možnosťou uloženia do pdf formátu s elektronickým podpisom, ktorý potvrdzuje originalitu výpisu v elektronickej komunikácii. Nespornou výhodou je aj fakt, že za výpis môžete zaplatiť platobnou alebo kreditnou kartou. Druhou možnosťou získania úverovej správy je poštou na dobierku do vlastných rúk, kde úverová správa z jedného (Bankového alebo Nebankového) registra stojí 10€ s DPH + poštovné. Tento typ úverovej správy bude dodaný ako tlačený originál s pečiatkou klientskeho centra, takto objednanú úverovú správu nebude možné prehliadať prostredníctvom portálu moje-financie.sk, nakoľko touto formou generované úverové správy sú vyhotovené klientskym centrom.
 • Osobne: v klientskych centrách Spoločného registra bankových informácií a Nebankového registra klientskych informácií, na adrese: Mlynské nivy 14 v Bratislave. Úverovú správu získate na počkanie a jej cena je 14 EUR.
 • Poštou: na základe žiadosti vám úverovú správu pošleme poštou na adresu trvalého bydliska. Úverovú správu vám pošleme do 30 dní od podania žiadosti. Cena za správu z jedného registra sú 4 EUR bez poštovného.

Čo si môžem kúpiť?
Portál moje-financie.sk vám po jednorázovej bezplatnej registrácii umožní pohodlný on-line prístup k vašim úverovým správam z SRBI a NRKI. Vzory úverových správ sú vám k dispozícii tu.

Koľko zaplatím?
Úverovú správu v on-line verzii získate za 8 EUR vrátane DPH z jedného registra. Papierová podoba, ktorú získate v Klientskom centre SRBI a NRKI na počkanie stojí 14 EUR vrátane DPH. V prípade zaslania úverovej správy poštou, je potrebné k cene výpisu pripočítať poštovné, ktoré sa riadi platným cenníkom poskytovateľa poštových služieb.

Ako môžem pri nákupe on-line správy platiť?
Za on-line úverovú správu získanú z portálu moje-financie.sk. môžete zaplatiť  platobnoukartou (VISA ELECTRON, MasterCard, Maestro, Diners Club INTERNATIONAL) s možnosťou  objednať si cez webový portál doručenie na dobierku.

Platba

Akým spôsobom môžem zaplatiť?