Majte prehľad o svojich finančných záväzkoch

Získajte úverovú správu.

Registrácia

Úverová správa

Komplexný prehľad vašich finančných záväzkov z bankového a nebankového registra na jednom mieste.

O projekte

Potrebujete poradiť?

15.06.2016

Objem dlhov aj počet ľudí s pôžičkami na Slovensku medziročne rastie

Objem celkového dlhu obyvateľov Slovenskej republiky ku koncu roka 2015 dosiahol výšku viac ako 24 mld. eur a v medziročnom porovnaní vzrástol o viac ako 12 %. Narastá aj počet ľudí s dlhmi, koncom roka 2015 malo dlhy už 1,4 miliónov Slovákov, teda o 4 % viac než v rovnakom období predchádzajúceho roka. Sledovanie splácania pôžičiek je preto stále dôležitejšie.

Nový internetový portál www.moje-financie.sk poskytuje používateľom detailný prehľad o ich aktuálnych finančných záväzkoch a pomáha im predchádzať nepríjemným situáciám.>(Viac..)

10.05.2016

Portál Moje-financie.sk poskytuje klientom detailný prehľad o ich aktuálnych finančných záväzkoch

Ľudia, ktorí chcú mať svoje osobné financie pod kontrolou, môžu od júna využívať služby nového webového portálu Moje-financie.sk. Portál registrovaným používateľom umožňuje bezpečným a jednoduchým spôsobom z  pohodlia domova získať ich vlastnú úverovú správu obsahujúcu súhrnný a aktuálny prehľad o ich finančných záväzkoch.

Vítaný pomocník na kontrolu a zodpovednú prácu s osobnými financiami(Viac..)

Bankový register

Spoločný register začal svoju činnosť v roku 2002 v súlade so zákonom č. 483/2001 Zb. o bankách, v platnom znení. Podľa tohto zákona majú banky možnosť preverovať si bonitu a dôveryhodnosť svojich klientov. SRBI, ktorý spravuje spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.  www.sbcb.sk vedie databázu údajov o zmluvných (úverových) vzťahoch medzi bankami a ich klientmi.

Nebankový register

Nebankový register, ktorý vedie spoločnosť NBCB – Non-Banking Credit Bureau, z.z.p.o. www.nbcb.sk  spravuje databázu údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery a faktoringových spoločností. Používatelia nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient spláca svoje záväzky riadne a včas.